TPE Test Yöntemleri

Elastron Ar&Ge Laboratuvarı'nın TPE test kabiliyetleri:

TGA - TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ

Test Standardı: ISO 11358-1
Amaç: Polimer dekompozisyonunun sıcaklığını ve hızını ve ayrıca polimer yapısındaki uçucu, orta uçucu maddelerin, katkı maddelerinin ve/veya dolgu maddelerinin miktarını belirlemek için termogravimetrik analiz yapılır.
Test Cihazı: Termogravimetrik Analiz Cihazı


DSC - DİFERANSİYEL TARAMA KALORİMETRİSİ - ERİME VE KRİSTALİZASYON SICAKLIKLARININ BELİRLENMESİ

Test Standardı: ISO 11357-1, ISO 11357-3
Amaç: Kristal veya yarı kristal polimerlerin erime ve kristalleşme sıcaklıkları ve entalpleri belirlenir.
Test Cihazı: Diferansiyel Tarama Kalorimetrisi


DSC - DİFERANSİYEL TARAMA KALORİMETRESİ - CAM GEÇİŞ SICAKLIĞININ BELİRLENMESİ (TG)

Test Standardı: ISO 11357-1, ISO 11357-2
Amaç: Şekilsiz veya yarı kristalli polimerlerin cam geçiş sıcaklıkları (Tg) belirlenir.
Test Cihazı: Diferansiyel Tarama Kalorimetrisi


FTIR - FOURIER DÖNÜŞÜMLÜ KIZILÖTESİ SPEKTROSKOPİSİ - KALİTATİF ANALİZ

Test Standardı: ASTM E 1252
Amaç: Polimerlerin yapıları ve fonksiyonel grupları tanımlanır.
Test Cihazı: FTIR - Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrofotometre


SERTLİK TESTİ

Test Standardı: ASTM D 2240
Amaç: Termoplastik elastomerlerin sertliği Shore A ve Shore D birimlerinde belirlenir.
Test Cihazı: Shore metre (A&D)


YOĞUNLUK ÖLÇÜMÜ

Test Standardı: ASTM D 792
Amaç: Termoplastik elastomerlerin (TPE) ve katı formdaki diğer polimerlerin özgül ağırlıkları alkol yardımıyla hesaplanır.
Test Cihazı: Analitik Terazi ve Yoğunluk Kiti


KALICI DEFORMASYON TESTİ

Test Standardı: ASTM D 395 – Method B
Amaç: Termoplastik elastomer malzemeye farklı zamanlarda ve sıcaklıklarda bir kuvvet uygulandıktan sonra, malzemenin elastik özelliklerini önleme kabiliyeti ölçülür. Kalan daimi deformasyon, bilinen bir sıcaklık ve sürede bir miktar basınç uygulandıktan sonra ölçülür.
Test Cihazı: Sıkıştırma Seti Aparatı


FOGGING TESTİ

Test Standardı: ISO 6452, PV 3015 – Gravimetrik (mg), Kırılma metrik (%)
Amaç: Termoplastik elastomerlerin içinde kullanım sırasında çevreye geçebilecek uçucu yapıların miktarı sisleme testi ile belirlenir.
Test Cihazı: Sisleme Test Cihazı


ÇEKME DAYANIMI VE UZAMA TESTLERİ

Test Standardı: ASTM D 412
Amaç: Statik yük altında, termoplastik elastomerlerin elastik ve plastik davranışları belirlenir.
Test Cihazı: Ekstansometre


YIRTILMA TESTİ

Test Standardı: ASTM D 624
Amaç: Termoplastik elastomerlerin yırtılmaya karşı dayanımı ölçülür.
Test Cihazı: Ekstansometre


ERİME AKIŞI ENDEKSi (MFI)

Test Standardı: ASTM D 1238
Amaç: Erimiş bir termoplastik elastomerin erime akış endeksi ölçülür.
Test Cihazı: MFI Cihazı


KİMYASAL YAŞLANMA TESTİ

Test Standardı: ASTM D 471
Amaç: Termoplastik elastomerlerin bazı kimyasallara (sıvı) karşı direnci ve etkileri ölçülür.
Test Cihazı: Kimyasal Yaşlanma Test Kabini, Hava Yaşlanma Fırınları


İZOD VE CHARPY ETKİ TESTLERİ

Test Standardı: ASTM D 256
Amaç: Malzemenin darbeye karşı dayanımı ölçülür. Malzemenin çatlaması ve kırılması için gerekli kinetik enerji hesaplanır.
Test Cihazı: Darbe test cihazı


RENK ÖLÇÜMÜ (l.a.b.)

Test Standardı: -
Amaç: Termoplastik elastomerler için açıklık ve koyuluk değeri, l değeri, kırmızı-yeşil değerleri-a değeri ve ve sarı-mavi değeri-b değeri ölçülür.
Test Cihazı: Kolorimetre


PARLAKLIK ÖLÇÜMÜ

Test Standardı: ASTM D 523
Amaç: Termoplastik elastomerlerin yüzeylerinin parlaklığı ölçülür.
Test Cihazı: Parlaklıkölçer


PH ÖLÇÜMÜ

Test Standardı: -
Amaç: Sıvıların pH değerinin, termoplastik elastomerlerle temas halinde değişim etkisi ölçülür.
Test Cihazı: pH Ölçer


KİNEMATİK VİSKOZİTE TESTİ

Test Standardı: -
Amaç: Sıvıların veya çözünmüş katıların viskoziteleri ölçülür.
Test Cihazı: Kinematik Viskozimetre


MOONEY VİZKOZİTE TESTİ

Test Standardı: ASTM D 1646
Amaç: Kauçuğun mooney viskozite değeri ölçülür.
Test Cihazı: Mooney Viskozimetre


NEMLİLİK TESPİTİ

Test Standardı: -
Amaç: Termoplastik elastomerlerin nemi, kantitatif olarak kilo kaybı yardımı ile ölçülür.
Test Cihazı: Nem Tespit Cihazı


YATAY YANIM TESTİ

Test Standardı: UL 94- HB
Amaç: Termoplastik elastomerlerin yanıcılık performansları yatay olarak belirlenmiştir.
Test Cihazı: Yatay Alev Odası


SOXHLET EKSTRAKSİYONU

Test Standardı: -
Amaç: Termoplastik elastomer içindeki sıvılar extrakte edilir, katı madde içindeki solvent içinde çözülen sıvı madde nicel olarak ölçülür.
Test Cihazı: Soxhlet Ekstraksiyon Mekanizması


POLİMER JEL İÇERİK TESTİ

Test Standardı: -
Amaç: Termoplastik vulkanizatların çapraz bağlanma yüzdesi hesaplanır.
Test Cihazı: Soxhlet Ekstraksiyon Mekanizması


KOKU TESTİ

Test Standardı: VDA 270
Amaç: Termoplastik elastomerler, koku sınıflarına göre derecelendirilir.
Test Cihazı: Fırın, Pişirici


UV YAŞLANMA TESTİ

Test Standardı: ASTM G 154
Amaç: UV ışığı altındaki termoplastik elastomerlerin değişimleri hızlanmış bir yaşlanma şeklinde gözlemlenir.
Test Cihazı: Hızlandırılmış UV Test Cihazı


​ÇİZİLME VE AŞINMA TESTİ

Test Standardı: -
Amaç: Termoplastik elastomerlerin çizilme ve aşınma özellikleri, farklı kenar tipleri ile belirlenir.
Test Cihazı: Aşınma Test Cihazı


İKLİMLENDİRME TESTİ

Test Standardı: ASTM D 2565, ASTM D 4459, ISO4582
Amaç: Termoplastik elastomerlerin sıcaklık, ışık veya nem gibi çevre koşullarına uzun süre maruz kalması simüle edilir. Renk değişimi ve/veya çatlama/çizilme gibi diğer yüzey değişimleri analiz edilir.
Test Cihazı: Havalandırma Kabini