AB Mevzuatı

REACH NEDİR?

REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve sınırlandırılması ile ilgili yeni bir Avrupa Birliği düzenlemesidir. 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş ve tek bir sistem, bir dizi Avrupa Yönergesi ve Yönetmeliği yerine geçmiştir.

AMAÇLAR

REACH'in birkaç amacı vardır:​

 • İnsan sağlığı ve çevre için kimyasal kullanımına karşı yüksek düzeyde koruma sağlamak.
 • Piyasaya kimyasal madde sunan insanları (üreticiler ve ithalatçılar) kullanımlarıyla ilgili riskleri anlama ve yönetme konusunda sorumlu tutmak.
 • AB pazarında maddelerin serbest dolaşımına izin vermek.
 • AB kimyasallar sektöründe yenilikçiliği ve rekabet gücünü artırmak.
 • Maddelerin tehlikeli özelliklerinin değerlendirilmesi için alternatif metotların kullanımını teşvik etmek; örn. niceliksel yapı-aktivite ilişkileri (QSAR) ve okuma.

KAPSAM VE MUAFİYETLER

REACH, AB'de yılda 1 ton veya daha fazla miktarda üretilen veya ithal edilen maddeler için geçerlidir. Genel olarak, tüm kimyasal maddelerin her birine, karışımlarına veya eşyada bulundukları duruma uygulanır (maddenin bir eşyadan normal ve makul olarak öngörülebilir kullanım koşullarında salınması amaçlanıyorsa).

Bazı maddeler özellikle hariç tutulmuştur:​

 • Radyoaktif maddeler
 • Gümrük denetimi yapılan maddeler
 • Maddelerin taşınması
 • İzole edilmeyen ara ürünler
 • Atık
 • Bazı doğal oluşumlu düşük tehlikeli maddeler

Daha spesifik mevzuatta yer alan bazı maddelerde aşağıdakileri de kapsayan özel hükümler vardır:​

 • İnsan ve veteriner ilaçları
 • Gıda ve gıda katkı maddeleri
 • Bitki koruma ürünleri ve biyositler

Diğer maddeler, belirtilen şartlarda kullanıldığı sürece, REACH mevzuatı dahilindeki hükümleri uyarlamıştır:

 • İzole ara maddeler
 • Araştırma ve geliştirme için kullanılan maddeler

Kaynak: https://echa.europa.eu