Proses Kılavuzları

ELASTRON V için Proses Sıcaklık Aralığı

 

SHORE A 0-50

SHORE A 50-90

SHORE D 35-65

INJECTION

150 - 180° C

160 – 190° C

180 – 220° C

EXTRUSION

160 – 190° C

170 – 200° C

180 – 220° C

 

* Maçalı kalıplarla enjeksiyonda, sıcaklık çoğunlukla 40-60 °C arasında; standart kalıplar ile enjeksiyonda ise sıcaklık 20-40 °C arasında olmalıdır.

* Ekstrüzyon işleminde, kalıp sıcaklığının meme sıcaklığından 5-10 °C yüksek olması olmalıdır.

* İşlemden önce kurutma gerekmez.

* Sıcaklık, makinelerde kullanılan vidaların tasarımına göre, +/- 10 °C arasında değişebilir.


ELASTRON G için Proses Sıcaklığı Aralığı

 

SHORE A 0-50

SHORE A 50-90

SHORE D 35-65

INJECTION

150 - 180° C

160 – 190° C

180 – 220° C

EXTRUSION

160 – 190° C

170 – 200° C

180 – 220° C

 

* Maçalı kalıplarla enjeksiyonda, sıcaklık çoğunlukla 40-60 °C arasında; standart kalıplar ile enjeksiyonda ise sıcaklık 20-40 °C arasında olmalıdır.

* Ekstrüzyon prosesinde, kalıp sıcaklığının meme sıcaklığından 5-10 °C yüksek olması olmalıdır.

* Kurutma işlemi bazı ürün türlerinde ve bazı koşullarda işlemden önce önerilir.

* Sıcaklık, makinelerde kullanılan vidaların tasarımına göre, +/- 10 °C arasında değişebilir.


ELASTRON D İçin Proses Sıcaklık Aralığı

 

SHORE A 0-50

SHORE A 50-90

SHORE D 35-65

INJECTION

120 - 160° C

140 – 180° C

170 – 200° C

EXTRUSION

130 - 170°

150 - 190°

170  - 210°

 

* Maçalı kalıplarla enjeksiyonda, sıcaklık çoğunlukla 10-30 °C arasında; standart kalıplar ile enjeksiyonda ise sıcaklık 10-20 °C arasında olmalıdır.

* Ekstrüzyon işleminde, kalıp sıcaklığının meme sıcaklığından 5-10 °C yüksek olması olmalıdır.

* İşlemden önce kurutma gerekmez.

* Sıcaklık, makinelerde kullanılan vidaların tasarımına göre, +/- 10 °C arasında değişebilir.


ELASTRON TPO İçin Proses Sıcaklık Aralığı

 

SHORE A 0-50

SHORE A 50-90

SHORE D 35-65

INJECTION

150 – 190° C

170 – 200° C

180 – 220° C

EXTRUSION

160 – 200° C

180 – 210° C

190 – 230° C

 

* Maçalı kalıplarla enjeksiyonda, sıcaklık çoğunlukla 10-30 °C arasında; standart kalıplar ile enjeksiyonda ise sıcaklık 10-20 °C arasında olmalıdır.

* Ekstrüzyon işleminde, kalıp sıcaklığının meme sıcaklığından 5-10 °C yüksek olması olmalıdır.

* İşlemden önce kurutma gerekmez.

* Sıcaklık, makinelerde kullanılan vidaların tasarımına göre, +/- 10 °C arasında değişebilir.

ELASTRON SORUN GİDERME KILAVUZU

 I - ELASTRON ENJEKSİYON SORUN GİDERME KILAVUZU

Sorun

Çözüm

Akış İşaretleri​

Malzemeyi 2 saat 90 °C'de kurutun

Kalıptaki gaz çıkışını kontrol edin

Enjeksiyon hızını adım adım artırın

Kalıp sıcaklığını artırın

Boşluklar

Malzemeyi 2 saat 90 °C'de kurutun

Kalıp sıcaklığını artırın

Kalıbın doldurulmamış alanında bir gaz alma kanalını açın

Yüksek basınç ve düşük hız uygulayın

 

Yanma

Malzemeyi 2 saat 90 °C'de kurutun

Enjeksiyon hızını azaltın

Kalıptaki gaz alma ünitesi çıkışlarını büyütün

Kalıp içinde yapışma​

Soğutma suyu sıcaklığını kontrol edin

Kalıp sıcaklığını azaltın

Enjeksiyon parçalarını aşındırın

Çökme İzleri​

Basıncı artırın

Enjeksiyon basıncını artırın

Ütüleme basıncını ve süresini artırın

Koenjeksiyonda zayıf yapışma veya yapışmama​

Malzemeyi 2 saat 90 °C'de kurutun

Erime sıcaklığını maksimuma çıkarın

Enjeksiyon hızını artırın

Koku ve sararma​

Malzemeyi 2 saat 90 °C'de kurutun

Karşı basıncı azaltın

Erime sıcaklığını minimuma düşürün

 

 
 

 II - ELASTRON EKSTRÜZYON SORUN GİDERME KILAVUZU

Sorun

Çözüm

Donuk/mat yüzey

Kafa/kalıp sıcaklığını artırın

Erime sıcaklığını artırın

Sıkıştırma oranını artırın

 

Zayıf çıkış​

Vida hızını artırın

Sıkıştırma oranını azaltın

Malzemeyi 2 saat 90 °C'de kurutun

Ekran paketini azaltın

Kafa/kalıp sıcaklığını artırın

 

Koekstrüzyonda zayıf yapışma veya yapışmama​

Erime sıcaklığını artırın

Kalıp sıkıştırmayı artırın

 

 

​ III - ELASTRON HAVA ÜFLEMELİ KALIP SORUN GİDERME REHBERİ

Sorun

Çözüm

Bozuk (pürüzlü) yüzey

Silindir sıcaklıklarını artırın

Kafa/kalıp sıcaklıklarını artırın

Ekstrüzyon hızını azaltın

Kalıp sıcaklığını artırın

Hazne yan sıcaklığını azaltın

Daha yüksek kompresyonlu vidalar kullanın

Şişirme sırasında erimemiş parçacıklar 

Silindir sıcaklıklarını artırın

Kafa/kalıp sıcaklıklarını artırın

Ekstrüzyon hızını azaltın

Arka basıncı artırın

Daha yüksek kompresyonlu vidalar kullanın

Şişirme sorunları

Malzemeyi 2 saat 90 °C'de kurutun

Kuru öğütme

Arka basıncı artırın veya azaltın

Parison duvar kalınlığını artırın

İstikrarsız kalıp

Silindir sıcaklığını düşürün

Kafa/kalıp sıcaklıklarını azaltın

Boyayı temizleyin

 

Kalıp bir tarafa akıyor

Silindir sıcaklığını düşürün

Kafa/kalıp sıcaklıklarını azaltın

Kalıbı temizleyin

 

Yanıp sönme

Erime sıcaklığını azaltın

Şişirme basıncını azaltın

Kelepçe kuvvetini artırın

 

Kalıpta/parçada kirlenme

Bozulan malzemeyi çıkarmak için temizleyin

Varil/kafa sıcaklığını azaltın

Çevirim süresini azaltın

 

Kaynak Çizgileri

Erime sıcaklığını artırın

Kalıp sıcaklığını artırın

Temiz kafa ve kalıp