Sertifika & Politikalarımız


SAĞLIK, EMNİYET ve ÇEVRE KORUMA POLİTİKASI (SEÇ)

İş Sağlığı ve Emniyeti, Çevrenin Korunması Elastron yönetiminin çalışma prensipleri arasında ilk sırada yer almaktadır.

İş Kazalarını, yaralanmayı, meslek hastalıklarını, çevre kirlenmesini önlemek ile ilgili her türlü tedbiri almak Şirket Yönetiminin amacıdır.

Aşağıdaki taahhütlerimiz bu amaca ulaşmamızda bizlere yardımcı olacaktır:

 • Tehlikeleri daima önceden belirlemek, Sağlık, Emniyet ve Çevre Korunmasına ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem almak,
 • Doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğini kontrol altına almak ve önlemek, iş emniyeti ve insan sağlığını tehdit eden faktörlerin olumsuz etkilerine karşı önlemler almak,
 • Tüm çalışanlarımızı, bayilerimizi, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve müteahhitlerimizi Sağlık, Emniyet ve Çevrenin Korunması konularında bilinçlendirmek, eğitimle desteklemek,
 • Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müteahhitlerimiz, rakiplerimiz, komşu işletmeler ve kamu çıkarlarını gözeten kuruluşlar ile iş birliği yapmak, onları dinlemek ve taleplerine samimi cevaplar vererek Sağlık, Emniyet ve Çevrenin Korunması performansımızı ileriye götürmek ve sürekli geliştirmek,
 • Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek, olaylar ve kazalarla ilgili gerçekçi raporlar vermek, bu raporları çalışanlarımız ile paylaşarak bunlardan bir ders çıkarılmasını sağlamak,
 • Sağlık, Emniyet ve Çevrenin Korunması konularının iyileştirilmesine katkıda bulunanları ödüllendirmek,
 • Çevre ve iş güvenliğiyle ilgili yürürlükte bulunan yasal ve ilgili tarafların beklentilerine uymak,
 • Bu politikamızı topluma açık tutmak.
 • Yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmek.

Tüm Elastron çalışanları ve Elastron işletmesinde çalışan müteahhit elemanları Sağlık, Emniyet ve Çevrenin Korunmasından sorumludur. Birimlerde görevli yöneticiler bu politikanın kendi birimlerinde uygulanmasını temin etmekle ve bu konulardaki performansımızı geliştirerek şirketimizin kamuoyundaki saygınlığını arttırmakla yükümlüdürler.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Müşteri isteklerinin ve kalite beklentilerinin eksiksiz ve düşük maliyet (kalite artarsa maliyet azalır.) İle    karşılanabilmesi için sürekli sistem ve ürün geliştirilmesini sağlamak;
 • Tasarım çalışmaları ile ulusal ve uluslararası pazarlarda öncü olmak ve tüm değer zincirindeki standartların dünya klasında olması için rekabetçilik hedefiyle sürekli gelişim sağlamak;
 • İnsan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını geliştirmek, yapılan her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan şirket kültürünü benimsemek;
 • Kalitemizin ayrılmaz parçası olan tedarikçiler ve müşteriler ile işbirliği içerisinde olmak;
 • Tüm paydaşlarıyla birlikte, sosyal sorumluluklarının gereklerini yerine getirmek ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde üretimini gerçekleştirmek;
 • Compound sektöründe  değer yenileyerek müşterisinin yüzünü güldüren, global, kalıcı ve mükemmel bir şirket olmak;
 • Müşterilerimize, en hızlı tasarımla, en uygun kalitede, seçim kolaylığı olan compound ürünleri ve kusursuz hizmetleri sunmak;
 • Ürünlerimizin kullanım alanlarına ve  ilgili standartlara göre uygun üretilmesini sağlamak;
 • Yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmek.

SERTİFİKA

1980'den beri bir TPE üreticisi olan Elastron'un sürekli kaliteli ürün ve hizmetler sunmak şeklinde öncelikli bir misyonu vardır. Bu yönüyle müşteri güvenilirliği başarımızda kilit bir rol oynamaktadır.

Kalite Sertifikaları (Elastron USA – Gainesville, Georgia):

Kalite Sertifikaları (Elastron Turkey – Gebze, Kocaeli):