TPE Test Yöntemleri

Elastron Kimya AR-GE bölümünde yapılan testleri ve ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz:

TGA-TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ

Test Standardı:  ISO 11358-1
Amaç:  Termogravimetrik analiz, polimerin bozunma ısısını ve bozunma hızını belirlemekle beraber yapısındaki uçucu, yarı uçucu maddelerin, katkıların ve/veya dolguların miktarlarını belirlemek için yapılır.​
Test Aleti:Termogravimetrik Analiz Cihazı


DSC-DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE - ERİME VE KRİSTALLEŞME SICAKLIKLARININ BELİRLENMESİ

Test Standardı:  ISO 11357-1, ISO 11357-3
Amaç:  Kristal veya yarı kristal yapıdaki polimerlerin erime ve kristalleşme sıcaklıklarını ve entalpilerini belirlenmektedir.
Test Aleti: Diferansiyel Taramalı Kalorimetre


DSC- DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE- CAMSI GEÇİŞ SICAKLIĞININ BELİRLENMESİ (TG)

Test Standardı: ISO 11357-1, ISO 11357-2
Amaç:  Amorf veya yarı kristal yapıdaki polimerlerin camsı geçiş sıcaklıkları (Tg) belirlenmektedir.
Test Aleti: Diferansiyel Taramalı Kalorimetre


FTIR- FOURIER DÖNÜŞÜMLÜ KIZILÖTESİ SPEKTROSKOPİSİ- KALİTATİF ANALİZ

Test Standardı: ASTM E 1252
Amaç:  Polimerlerin yapıları ve işlevsel grupları tanımlanmaktadır.
Test Aleti: FTIR- Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi


SERTLİK TESTİ

Test Standardı: ASTM D 2240
Amaç:  Termoplastik elastomerlerin sertliği Shore A ve Shore D birimleri ile belirlenmektedir.
Test Aleti: Shore metre (A&D)


YOĞUNLUK ÖLÇÜMÜ

Test Standardı: ASTM D 792
Amaç:  Katı haldeki termoplastik elastomerlerin (TPE) ve diğer polimerlerin özgül ağırlıkları alkol yardımı ile hesaplanır.
Test Aleti: Analitik Denge ve Yoğunluk Kiti


KALICI DEFORMASYON TESTİ

Test Standardı: ASTM D 395 – Method B
Amaç: Farklı süre ve sıcaklıklarda termoplastik elastomer malzemeye uygulanan bir kuvvet sonrasında, malzemenin elastik özelliklerini koruma yeteneği ölçülmektedir. Malzemede oluşan kalıcı deformasyon belirli sıcaklıkta ve sürede uygulanan basınçtan sonra ölçülür.
Test Aleti: Kalıcı Deformasyon Aparatı


SİSLENDİRME TESTİ

Test Standardı: : ISO 6452, PV 3015-Gravimetrik (mg), Refraktometrik (%)
Amaç: Termoplastik elastometrelerin kullanım süresince çevreye salınabilecek uçucu bileşen miktarları sislendirme testi ile tespit edilir.
Test Aleti: Sislendirme Test Aleti


GERİLME VE UZAMA TESTLERİ

Test Standardı: ASTM D 412
Amaç: Statik yük altında, termoplastik elastomerlerin elastik ve plastik davranışları tespit edilmektedir.
Test Device:   Ekstensometre


YIRTILMA TESTİ

Test Standardı: ASTM D 624
Amaç:  Termoplastik elastomerlerin yırtılmaya karşı dayanıklılıkları ölçülür.
Test Aleti: Ekstensometre


ERİME AKIŞKANLIK İNDEKSİ (MFI)

Test Standardı: ASTM D 1238
Amaç: Erimiş bir termoplastik elastomerin erime akışkanlık indeksi ölçülür.
Test Aleti: MFI Cihazı


KİMYASAL YAŞLANDIRMA TESTİ

Test Standardı: ASTM D 471
Amaç:  Termoplastik elastomerlerin bazı kimyasallara (sıvı) karşı dayanıklılığı ve bunların malzemeye yaptığı etkiler ölçülür.
Test Aleti: Kimyasal Yaşlandırma Test Kabini, Hava ile Yaşlandırma Etüvleri


İZOT VE CHARPY DARBE DENEYİ

Test Standardı: ASTM D 256
Amaç: Malzemenin darbeye karşı dayanıklılığı ölçülür. Malzemenin çatlaması ve kırılması için gerekli kinetik enerji hesaplanır.
Test Aleti:  Darbe testi aleti


RENK ÖLÇÜMÜ (l.a.b.)

Test Standardı: -
Amaç:  Termoplastik elastomerler için, açıklık ve koyuluk değeri - l değeri, kırmızılık ve yeşillik değeri –a değeri ve sarılık-mavilik - b değeri ölçülür.
Test Aleti: Renkölçer


PARLAKLIK ÖLÇER

Test Standardı: ASTM D 523
Amaç: Termoplastik elastomerlerin yüzey parlaklığı ölçülür.
Test Aleti: Parlaklık Ölçer


pH ÖLÇÜMÜ

Test Standardı: -
Amaç: Termoplastik elastomerlerle temas halindeki sıvıların pH değerlerindeki değişim ölçülür.
Test Aleti: pH Ölçer


KİNEMATİK VİZKOZİTE TESTİ

Test Standardı: -
Amaç: Sıvıların veya çözünmüş katıların viskoziteleri ölçülür.
Test Aleti: Kinematik Viskozimetre


MOONEY VİZKOZİTE TESTİ

Test Standardı: ASTM D 1646
Amaç: Kauçuğun Mooney viskozite değeri ölçülür.
Test Aleti: Mooney Viskozimetre


NEM TAYİNİ

Test Standardı: -
Amaç: Termoplastik elastormerlerin nemi, kantitatif olarak ağırlık kaybının ölçülmesi ile bulunur.
Test Aleti: Nem Tayini Cihazı


YATAY TUTUŞABİLİRLİK TESTİ

Test Standardı: UL 94- HB
Amaç: Termoplastik elastormerlerin tutuşabilirlik performansları yatay şekilde tespit edilir.
Test Aleti: Yatay Alev Odası


SOXHLET EKSTRAKSİYON

Test Standardı: -
Amaç: Termoplastik elastomer içerisindeki sıvılar ekstrakte edilir, katı malzeme içinde çözünmüş olan sıvılar kantitatif olarak ölçülür.
Test Aleti: Soxhlet Ekstraksiyon Mekanizması


POLİMER JEL İÇERİK TESTİ

Test Standardı: -
Amaç: Termoplastik vulkanizatın çapraz bağlanma yüzdesi hesaplanır.
Test Aleti: Soxhlet Ekstraksiyon Mekanizması


KOKU TESTİ

Test Standardı: VDA 270
Amaç: Termoplastik elastomerler koku sınıflarına göre derecelendirilirler.
Test Aleti: Ocak, Beher


UV YAŞLANMA TESTİ

Test Standardı: ASTM G 154
Amaç:  Termoplastik elastomerlerin UV ışığı altındaki değişimleri, hızlandırılmış yaşlandırma yolu ile gözlemlenir.
Test Aleti: Hızlandırılmış UV Test Cihazı


ÇİZİLME VE AŞINMA TESTİ

Test Standardı: -
Amaç: Termoplastik elastomerlerin çizilme ve aşınma özellikleri farklı türde testlerle ölçülür.
Test Aleti: Aşınma Test Cihazı


İKLİMLERNDİRME TESTİ

Test Standardı: ASTM D 2565, ASTM D 4459, ISO4582
Amaç:  Termoplastik elastomerlerin sıcaklık, ışık veya nem gibi çevre koşullarına uzun süreli maruz kalma durumları için simulasyon yapılır. Renk değişimi ve/veya çatlama/çizilme gibi diğer yüzey değişimleri analiz edilir.
Test Aleti:  İklimlendirme Kabini