Termoplastik Vulkanizat ( TPV ) Nedir?

Termoplastik vulkanizat (TPV), poliolefin faz (PP) ve dinamik olarak kürlenmiş EPDM fazdan oluşur ve EPDM'in PP içerisinde birbirine yakın bir şekilde disperse olması malzemeye kauçuğa yakın özellikler verir ve malzemenin kolay proses edilebilmesini sağlar. 

Son karışım morfolojisi her zaman çapraz bağlı, mikron boyutlu ve bir polimer matriks içerisinde dağınık bulunan elastomer partikülleri içerir.

ELASTRON V, TPV ürünlerinin marka ismidir.

epdm-pp-matrix-after-dynamic-vulcanization.jpg

Şekil- Dinamik vulkanizasyon sonrası EPDM/PP matriksi 

Elastron TPV ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen burayı tıklayınız.