Proses

ELASTRON V için Proses Sıcaklık Aralığı

 

SHORE A 0-50

SHORE A 50-90

SHORE D 35-65

ENJEKSİYON

150 - 180° C

160 – 190° C

180 – 220° C

EKSTRÜZYON

160 – 190° C

170 – 200° C

180 – 220° C

 

* Maçalı kalıplar ile yapılan enjeksiyonda kalıp sıcaklığının genellikle 40 - 60° C olması gerekirken; standart kalıplar ile yapılan enjeksiyonda kalıp sıcaklığının 20 - 40° C arasında olması gerekir.

* Ekstrüzyon prosesinde, kalıp sıcaklığının meme sıcaklığından 5-10° C yüksek olması gerekmektedir.

* Prosese başlamadan önce kurutma gereklidir.

* Makinelerde kullanılan vidaların tasarımına göre, sıcaklıklar +/- 10° C şeklinde değişiklik gösterebilir.


ELASTRON G için Proses Sıcaklık Aralığı

 

SHORE A 0-50

SHORE A 50-90

SHORE D 35-65

ENJEKSİYON

150 - 180° C

160 – 190° C

180 – 220° C

EKSTRÜZYON

160 – 190° C

170 – 200° C

180 – 220° C

 

* Maçalı kalıplar ile yapılan enjeksiyonda kalıp sıcaklığının genellikle 40 - 60° C olması gerekirken; standart kalıplar ile yapılan enjeksiyonda kalıp sıcaklığın 20 - 40° C arasında olması gerekir.

* Ekstrüzyon sürecinde, kalıp sıcaklığının, meme sıcaklığından 5-10° C yüksek olması gerekmektedir.

* Prosese başlamadan önce kurutma önerilir.

* Makinelerde kullanılan vidaların tasarımına göre, sıcaklıklar +/- 10° C şeklinde değişiklik gösterebilir.


ELASTRON D için Proses Sıcaklık Aralığı

 

SHORE A 0-50

SHORE A 50-90

SHORE D 35-65

ENJEKSİYON

120 - 160° C

140 – 180° C

170 – 200° C

EKSTRÜZYON

130 - 170°

150 - 190°

170  - 210°

 

* Maçalı kalıplar ile enjeksiyonda kalıp sıcaklığın genellikle 10 - 30° C olması gerekirken; standart kalıplar ile enjeksiyon kalıbında sıcaklığın 10 - 20° C arasında olması gerekir.

* Ekstrüzyon sürecinde, kalıp sıcaklığının, meme sıcaklığından 5-10° C yüksek olması gerekmektedir.

* Prosese başlamadan önce kurutma gereklidir.

* Makinelerde kullanılan vidaların tasarımına göre, sıcaklıklar +/- 10° C şeklinde değişiklik gösterebilir.


ELASTRON TPO için İşleme Sıcaklık Aralığı

 

SHORE A 0-50

SHORE A 50-90

SHORE D 35-65

ENJEKSİYON

150 – 190° C

170 – 200° C

180 – 220° C

EKSTRÜZYON

160 – 200° C

180 – 210° C

190 – 230° C

 

* Maçalı kalıplar ile enjeksiyonda kalıp sıcaklığın genellikle 10 - 30° C olması gerekirken; standart kalıplar ile enjeksiyon kalıbında sıcaklığın 10 - 20° C arasında olması gerekir.

* Ekstrüzyon sürecinde, kalıp sıcaklığının, meme sıcaklığından 5-10° C yüksek olması gerekmektedir.

* Prosese başlamadan önce kurutma gereklidir.

* Makinelerde kullanılan vidaların tasarımına göre, sıcaklıklar +/- 10° C şeklinde değişiklik gösterebilir.

 

ELASTRON PROSES REHBERİ

 I - ELASTRON ENJEKSİYON PROSES REHBERİ

Problem

Çözüm

Akış izleri

Malzemeyi 2 saat boyunca 90° C‘de kurutun

Kalıptaki gaz çıkışını kontrol edin

Adım adım enjeksiyon hızının arttırın

Kalıp sıcaklığının arttırın

Boşluklar

Malzemeyi 2 saat boyunca 90° C‘de kurutun

Kalıp sıcaklığının arttırın

Kalıbın doldurulmamış kısmında gaz alma kanalı açın

Yüksek başınç ve düşük hız uygulayın

Yanma

Malzemeyi 2 saat boyunca 90° C‘de kurutun

Enjeksiyon hızını azaltın

Kalıp içerisindeki gaz alma ünitesi çıkışlarını genişletin

Kalıba yapışma

Soğutma suyunun sıcaklığını kontrol edin

Kalıp sıcaklığını azaltın

Enjeksiyon kısımlarını temizleyin

Çukur İzleri

Geri basıncı arttırın

Enjeksiyon basıncını arttırın

Bekletme basıncını ve zamanını arttırın

Ko-enjeksiyonda kötü yapışma veya yapışmama hali

Malzemeyi 2 saat boyunca 90° C‘de kurutun

Eriyik sıcaklığını en üst seviyeye ayarlayın

Enjeksiyon hızını arttırın

Koku ve sararma

Malzemeyi 2 saat boyunca 90° C‘de kurutun

Ütüleme basıncını düşürün

Erime sıcaklığını en düşük seviyeye ayarlayın

 
 

 II - ELASTRON EKSTRÜZYON SORUNLARINI GİDERME REHBERİ

Problem

Çözüm

Mat/Donuk yüzey

Başlangıç ve son sıcaklığını arttırın

Eriyik sıcaklığını arttırın

Kompresyon oranını arttırın

Düşük verim

Vida hızını arttırın

Kompresyon oranını azaltın

Malzemeyi 2 saat boyunca 90° C de kurutun

Filtrelemeyi azaltın

Kafa/kalıp sıcaklığını arttırın

Ko-enjeksiyonda kötü yapışma veya yapışmama hali

Erime sıcaklığını arttırın

Kafadaki kompresyonu arttırın

 

 III - ELASTRON ŞİŞİRME PROSESİ SORUNLARINI GİDERME REHBERİ

Problem

Çözüm

Sert Yüzey

Silindir sıcaklıklarını arttırın

Kafa/kalıp sıcaklığını arttırın

Ekstrüzyon hızını azaltın

Kalıp sıcaklığını arttırın

Besleme tarafındaki sıcaklığı azaltın

Yüksek kompresyon vidaları kullanın

İçinde erimemiş parçacıklar  bulunan şişirme prosesi kısımları

Silindir sıcaklıklarını arttırın

Kafa/kalıp sıcaklığını arttırın

Ekstrüzyon hızını azaltın

Geri basıncı arttırın

Yüksek kompresyon vidaları kullanın

Şişirme problemleri

Malzemeyi 2 saat boyunca 90° C‘de kurutun

Geri dönüştürülmüş malzemeyi kurutun

rka basıncı arttırın veya azaltın

Kalıp duvarı kalınlığını arttırın

Sabit olmayan parison

Silindir sıcaklığını düşürün

Kafa/kalıp sıcaklığını arttırın

Kalıbı temizleyin

Parison bir yana doğru dönüyor

Silindir sıcaklığını azaltın

Kafa/kalıp sıcaklığını arttırın

Kalıbı temizleyin

Parlama

Eriyik sıcaklığını düşürün

Şişirme basıncını düşürün

Mengene kuvverini arttırın

Parison/bölmede kirlenme

Bozunmuş malzemeyi çıkarmak için temizleyin

Silindir/kafa kısmının sıcaklığını düşürün

Devir sayısını azaltın

Kaynak Çizgileri

Eriyik sıcaklığını arttırın

Kafa sıcaklığını arttırın

Baş ve kafa kısımlarını temizleyin