Gıdaya Temas Eden Malzemeler

Gıdaya Temas Eden Malzemeler

Gıdaya temas eden malzemeler, gıda ile ilişkisi olma ihtimali bulunan malzeme ve öğelerdir.

10/2011 No'lu Yönetmelik (AB) gıda ile teması öngörülen plastik malzeme ve maddeler içindir.

Plastikler Yönetmeliği içerisinde monomerler ve katkıların ayrıca bir listesi bulunmaktadır. Kauçuklar için ulusal yönetmelikler henüz AB devletleri ile uyumlu hale gelmemiştir ve bu sebeple ülkeden ülkeye sıklıkla farklılık göstermektedir.

No 10/2011 (AB) Yönetmelikleri içerisinde pozitif ve tamamlanmamış madde listeleri yer almaktadır. Bu maddeler, birçok durumda Özel Migrasyon Sınırı (SML) içinde gıdada bulundurulmaları sınırlandırılmış şekilde listelenmiş olabilirler. SML gözetilen bir maddenin migrasyonu istenilen kullanımda limitin altında kalırsa, uygulamanın kullanımının güvenliği olduğu düşünülür. Spesifik migrasyon, kullanım koşullarına göre hesaplanır veya test edilir. Kullanım koşulları arasında gıda türleri arasındaki yeri, birleşim zamanı ve birleşim ısısı vardır. Bazı durumlarda gıda benzeri maddeler, gerçek gıda testi yerine kullanılabilirler.

Ek olarak, plastik malzemeler ve maddeler; bileşenlerini gıda benzeri maddelerin gıda temas yüzeyinin dm² başına açığa çıkan toplam bileşenlerin 10 miligramını aşan miktarları aktarmamalıdır (mg/dm²). Bunlar toplam migrasyon testleri ile analiz edilir.

Toplam Migrasyon Testi

Toplam migrasyonun belirlenmesi için yapılan "Migrasyon" testleri, "gıda benzeri maddeler" ve "geleneksel migrasyon" test koşulları kullanılarak gerçekleştirilir.

Sulu gıda benzeri maddeler aşağıdakiler gibi olmalıdır:

-Saf su veya aynı kalitede su, benzer madde A;

-Sulu çözelti içerisinde %3 asit (w/v), benzer madde B;

-Sulu çözelti içerisinde %10 etanol (v/v), benzer madde C.

Yağlı gıda benzeri maddeler aşağıdaki gibidir:

-düzeltilmiş zeytin yağı, "referans uyarıcısı D".

Gıda benzeri maddeler A, B ve C, hidrofilik özelliğe sahip olan ve hidrofilik maddeler açığa çıkarabilen gıdalar için tayin edilmiştir. Gıda benzeri madde B 4.5 pH'ın altındaki gıdalar için kullanılmaktadır. Gıda benzeri madde C ise %20'ye kadar alkol içeriğine sahip alkollü gıdalar ve gıdayı daha lipofilik kılan ilgili organik içeriğe sahip gıdalar için kullanılmaktadır.

Elastron TPE Gıdaya Temas Eden Ürünler broşürü için lütfen tıklayınız.