ELV

Araçların Ömürlerinin Sona Ermesi (ELV) Yönetmeliği

Avrupa Birliğindeki motorlu taşıtlardan her yıl yaklaşık olarak 9 milyon tonluk atık açığa çıkmaktadır, bu durum da uygun geri dönüşüm veya temizleme tesisi olmaması halinde, zararlı maddenin çevreye salınımını olası kılmaktadır.

ELV Yönetmeliği, Araçların Ömürlerinin Sona Ermesinden dolayı ortaya çıkacak atığı önlemeyi ve bileşenlerin toplanmasını, yeniden kullanımını ve geri dönüşümlerini hedeflemektedir. Bu yönetmelik ile birlikte, imalatçılar yeniden kullanılabilir araç bileşenleri tasarlamak üzere cesaretlendirilmişler ve cıva, altı değerlikli krom; kadmiyum ve kurşun gibi ağır metaller tasarımlarda izin verilebilir konsantrasyonlara indirgenmişlerdir. Yeniden kullanım, geri dönüşüm ve temizleme işlemleri için kesin biçimde tanımlanmış hedefler bulunmaktadır.

Kaynak: http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm

Elastron Otomotiv Broşürü için lütfen tıklayınız.