Diğer Termoplastik Elastomerler (TPE)

Termoplastik Poliüretan ( TPE-U )

Termoplastik Poliüretan (TPU veya TPE-U) malzemeleri yumuşak ve sert segmentlerden oluşmaktadır. Uzun zincirli poliester/polieter dioller esnek ve yumuşak segmentleri oluşturmaktadırlar. Kısa zincirli dioller ve di- izosiyanatlar sert ya da esnemeyen segmentleri oluştururlar. Elastometik özellikler fazlara ayrılmış sistemlerin çoklu blok yapılarının bir sonucudur.

Termoplastik Kopoliester ( TPE-E )

Termoplastik Kopoliester (COPE veya TPE-E) yumuşak ve esneyebilir bir matrikste dağılan sert poliester kristaller içeren sentetik bir kauçuktur. Bu iki fazlı yapı sayesinde kopoliester elastomeler, bir kauçuğun esnekliğine sahip fakat aynı zamanda plastik gibi kalıba sokulabilir ve yeniden kalıplanabilir malzemelerdir.

Termoplastik Poliamidler ( TPE-A )

Termoplastik Poliamidler (COPA veya TPE-A) yumuşak ve sert bloklardan oluşan kopolimerlerdir. Sert segmentler amit bağı ile yumuşak segmentler ise eter ve/veya ester bağları ile oluşur.