Çevre Politikamız

SAĞLIK, EMNİYET ve ÇEVRE KORUMA POLİTİKASI (SEÇ)

İş Sağlığı ve Emniyeti, Çevrenin Korunması Elastron yönetiminin çalışma prensipleri arasında ilk sırada yer almaktadır.

İş Kazalarını, yaralanmayı, meslek hastalıklarını,  çevre kirlenmesini önlemek ile ilgili her türlü tedbiri almak Şirket Yönetiminin amacıdır.
Aşağıdaki taahhütlerimiz  bu amaca ulaşmamızda bizlere yardımcı olacaktır:

  • Tehlikeleri daima önceden belirlemek, Sağlık, Emniyet ve Çevre Korunmasına ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem almak,
  • Doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğini kontrol altına almak ve önlemek, iş emniyeti ve insan sağlığını tehdit eden faktörlerin olumsuz etkilerine karşı önlemler almak,
  • Tüm çalışanlarımızı, bayilerimizi, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve müteahhitlerimizi  Sağlık, Emniyet ve Çevrenin Korunması konularında bilinçlendirmek, eğitimle desteklemek,
  • Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müteahhitlerimiz, rakiplerimiz, komşu işletmeler ve kamu çıkarlarını gözeten kuruluşlar ile işbirliği yapmak, onları dinlemek ve taleplerine samimi cevaplar vererek  Sağlık, Emniyet ve Çevrenin Korunması performansımızı ileriye götürmek ve sürekli geliştirmek,
  • Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek, olaylar ve kazalarla ilgili gerçekçi raporlar vermek,  bu raporları çalışanlarımız ile paylaşarak bunlardan bir ders çıkarılmasını sağlamak,
  • Sağlık, Emniyet ve Çevrenin Korunması konularının iyileştirilmesine katkıda bulunanları ödüllendirmek,
  • Çevre ve iş güvenliğiyle ilgili yürürlükte bulunan yasal ve ilgili tarafların beklentilerine uymak, 
  • Bu politikamızı topluma açık tutmak.
  • Yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmek. 

Tüm Elastron çalışanları ve Elastron işletmesinde çalışan müteahhit elemanları Sağlık, Emniyet ve Çevrenin Korunmasından sorumludur. Birimlerde görevli yöneticiler bu politikanın kendi birimlerinde uygulanmasını temin etmekle ve bu konulardaki performansımızı geliştirerek şirketimizin kamuoyundaki saygınlığını arttırmakla yükümlüdürler.